Od sada imate jedinstvenu mogućnost da po specijalnoj povlašćenoj ceni samo za posetioce ovog magazina obezbedite sebi svoj primerak CD-a sa arhivskim snimcima grupe Scarlet...
Majica sa motivom grafike "Please To Meet You" u M, L, XL i XXL veličini. Gra- fika je sa izložbe koja je bila održane od 5. do 28. oktobra 2005. godine u kul- turnom centru La Farinera Del Clot u Barseloni.